Atacama

   Když jsem poprvé přišel za panem Petirou, majitelem společnosti Bowling Centrum Trutnov a řekl jsem mu co chystám - že se to ještě nikdy nikomu nepodařilo a mnozí tento projekt označují za nemožný. Jenom pousmál, zakroutil hlavou a řekl, že do toho jdou se mnou…
 
   Se společností Bowling Centrum Trutnov jsem byl již na expedicích na čtyřech kontinentech. Na velehorách jako první Čech, na nejchladnější hoře planety, na dvou osmitisícovkách, včetně té nejobtížnější hory světa s přízviskem hora zabiják, na K2, v džungli s medvědy Grizzly a teď jsem se za podpory Bowlingu vypravil znovu do Jižní Ameriky na nejsušší poušť planety, Atacamu. Tu jsem přejel na kole a vystoupil na jejích 16 šestitisícovek. Celkově jsem na kole ujel 1257 km, vystoupal 12340 m výškových a pěšky na horách nastoupal 14107 metrů.
 
   Jet na kole v poušti v pravém slova smyslu neznamená mnohdy jet, ale vláčet, tlačit a říkat si, že jste vůl, obzvláště při tažení kola pískem či kamením, se zátěží všeho vybavení jako dvou pytlů cementu, to vše za takového horka jaké jsem si nepředstavoval ani v těch nejpekelnějších snech a to vše při nedostatku pití i jídla a jakéhokoli stínu - to znamená přejet tu nejsušší poušť v nejsušším období.
   Někdy mi bylo úzko, někdy jsem se cítil v poušti tak opuštěný, že jsem snad i přestával věřit v to, že někdy někoho ještě uvidím, jindy jsem zase nemohl popadnout dech a jindy se cítil jako v pekle a na vrcholcích hor jako v mrazničce. I když jsem tohle všechno pociťoval a i když jsem si říkal snad tisíckrát, že jsem trouba že chci uskutečnit něco co možná ani nejde, tak jsem v to nikdy nepřestal věřit. Vnitřně si nestěžoval a i přes okamžiky, kdy mi tekla krev, když jsem si vyrazil dva přední zuby, rozřízl nadvakrát přední ret a nemohl jsem skoro jíst, či když mi omrzly prsty u nohou natolik, že palec je dodnes tmavý, tak i přesto přes všechno jsem zůstal šťastný.
 
   Společnosti Bowling Centrum Trutnov si vážím nejenom za jeho dlouholetou podporu, však a to snad především za jeho vnímání vlastenectví, ať již k srdci Evropy a nebo k našemu městu Trutnovu či Krkonoším.
   Myslím si, že bychom totiž nikdy neměli zapomínat kdo jsme a odkud pocházíme.
 
A tak jsme s Bowling Centrum Trutnov uskutečnili příběh prvního člověka planety, který přejel na kole nejsušší poušť světa – Atacamu, a vystoupil na jejích 16 šestitisícovek, děkuji.
Plakát_A2_Bowling.pdf
up