Podmínky užití

Provozovatelem internetových stránek www.bowling-servis.com je společnost BOWLING - CENTRUM s.r.o. (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.
 
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.bowling-servis.com (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.bowling-servis.com.
 
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.bowling-servis.com. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 
Některé z informací publikovaných na stránkách www.bowling-servis.com přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 
Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
 
Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 
Podmínky užívání stránek www.bowling-servis.com byly zveřejněny 8. 9. 2011 a od tohoto data jsou platné a účinné. 
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.