Ovládací stůl OS-09

Ovládací stůl slouží k výběru hry, zadání počtu a jmen hráčů a ovládání hry na jedné nebo dvou drahách.
OS 09.jpg
OS 09 2.jpg